• Viktora Cara Emina 11a, Vukovarska ulica 1, Rijeka, Hrvatska