1 min čitanja
16 Jan
16Jan

Prvo općenito o temi:
Portable Document Format (skraćeno: PDF) je format zapisa dokumenata kojeg je kreiralo poduzeće Adobe Systems 1993. godine. Koristi se za zapis dvodimenzionalnih dokumenata neovisno o uređaju i rezoluciji ispisa.

Svaki PDF-dokument sadrži kompletan opis dokumenta, uključujući slike, tekst, vektorsku grafiku, rasterske slike, te može sadržavati i fontove potrebne za prikaz teksta. Za prikaz PDF-dokumenata potrebno je imati odgovarajuće programe za računalu, koji su besplatni i mogu se naći preko Interneta.

Format je zasnovan na jeziku PostScript. Može se prepoznati po tome što su prva četiri bajta uvijek %PDF. Ime dokumenta (datoteke) obično završava s .pdf.


A sad, zašto koristiti taj format?

PDF je "read only" format. Ili u prijevodu ,  format koji se može samo čitati, a ne može se izvršiti promjena bez da se ostavi digitalni trag.

 PDF format se može koristiti u pravne svrhe.

PDF format omogućuje određenu vrstu sigurnosti sa potpistima, certifikatima i sl.

PDF format je besplatan za korištenje. Program za čitanje PDF-ova se može preuzeti sa Adobovih stranica, a može se koristiti i neka druga alternativa tom programu.


PDF format podnosi odličnu kompresiju, što znači da se njegova veličina mjeri u kilobajtima. Naprimjer, PDF kompresija je približna 25% njegove originalne veličine. Ako Word datoteka ima 20 kolobyt-a, to znači da će PDF ekvivalent imati samo 5 kilobyt-a.

I ono što je najinteresantnije studentu je to što je kompatibilan na mnogim platformima. Neka datoteka će isto izgledati na LInuxu, Machintoshu ili PC-u. To je bitno kod izrade i printanja seminarskih, zavšrnih ili diplomskih radova. Mnogi bi studenti potrošili manje vremena, i živaca kad bi se koristio PDF format kod printanja bitnijih stvari

Izvori:http://www.legalscans.com/whypdf.html  16.1.2020
http://www.legalscans.com/whypdf.html   16.01.2020