2 min čitanja
05 Jan
05Jan

Greška!


     Napokon je stigla pošiljka plakata! A kad ono, svih stotinu ne izgledaju onako kako ste to zamislili.
Naljepnica na koju ste toliko dugo čekali da se složi i nacrta napokon je zaljepljena. Sa gadnim pravopisnim pogreškama. Etikete za boce koje ste naručili, izgledaju savršeno, ali se odljepljuju sa boca. Letak za vašu firmicu je došao sa previše sitnim tekstom i slikama koje su toliko mutne da se ni ne raspoznaje što je na njima.....


     To se sve događa. Kažu da tko radi da i griješi. No ipak, što se dogodilo? U čemu je greška? Tko je kriv?

     Kad naiđemo na rešku, ono što ćemo učiniti sljedeće je uistinu važno. To je trenutak hoće li se o nama suditi kao profesionalcima ili ne. To je trenutak u kojem mušterija shvaća može li nam vjerovati.


Što može poći po zlu i tko je odgovoran?

     Kad se to sve događa, važno je shvatiti tko je napravio grešku. Ne zato da prebacujemo krivnju na nekoga, već zato da shvatimo koji je najbolji način da tu grešku riješimo. O vrsti greške ovisi i krivac. Dakle, tko je odgovoran za što?


     Klijent je odgovoran za sljedeće:

 1. tekst bez pravopisnih grešaka
 2. da se ne krše autorska prava isporučenih slika za tisak
 3. provjeru datoteke u kontekstu tekstualnih grešaka i nepravilnih grafičkih prikaza
 4. pobrinuti se da su ispoštovani svi eventualni legalni uvijeti.


     Dizajner je odgovoran za:

 1. provjeru probnog tiska u kontekstu grešaka grafičkog dijela tiska
 2. odabrati dizajn na način ta je tekst čitljiv
 3. rezoluciju grafičkog dijela kako bi zadovoljila, najčešće, rezoluciju od 300dpi-a, osim ako je drugačije dogovoreno za strankom
 4. isporučiti datoteku za tisak u traženom, ispravnom formatu
 5. osigurati pristutnost linija za obrezivanje (eng. crop marks) i napust (obično 3mm)
 6. ispravnost boja
 7. skrenuti mušteriji na znanje da razni materijali za tisak dovode do raznih rezultata tiskanja.
 8. svoriti vizual koji ne ovisi o milimetarski točnom rezanju.
 9. naznačiti što je sve uključeno u tisak (vrsta papira, količinu kopija, veličinu itd)


Tiskara je zadužena za:

 1. kvalitetnu reprodukciju boja
 2. sušenje boja
 3. adekvatno pakiranje
 4. precinost rezanja (zadovoljavajuća odstupanja se kreću u granicama od 1 do 2mm)
 5. oštrinu reza
 6. pravilno presavijanje tiskanog papira


     Navedene informacije su neophodne kako bi se shvatilo gdje je greška i tko je kriv. Idealno bi bilo da onaj koji je napravio grešku bude odgovoran i za podmirenje troškova. No ipak, komunikacija je ključ svega. Možda je stranka zadovoljna i sa rezultatima, ali uz popust. Možda su probijeni rokovi i ponovno tiskanje ne dolazi u obzir zbog vremenske stiske. Itd. Štogod da se dogodilo, najčešće su nam dostupne tri opcije:

 1. ponovni tisak
 2. djelomični povrat novaca
 3. potpuni povrat novaca


Sive zone

     Gore navedene situacije su jasne i lake za riješavanje. No može biti i dosta kompliciranje.

Što ako su klijent i dizajner napravili svaki po grešku na istom tisku? Ili ako su dizajner i tiskara napravili grešku?

     Komunikacija i otvoreni pregovori su ključni u riješavanju problema. Trebalo bi razgovarati sa onim tko je odgovoran za pogrešku i doći do zaključka što je dovelo do greške. Trebalo bi raspraviti što svatko može napraviti kako bi se ispravila greška. Možda je dovoljan popust na tisak, ili smanjiti naknadu za dizajn.   Možda bi bilo najpoštenije da mušterija plati ponovni tisak, ali i dizajner može napraviti popust na svoju uslugu...


Još malo sivih zona

     Do sada razgovarali o situacijama u kojima su sve strane spremne priznati greškku i preuzeti dijelomičnu ili potpunu odgovornost za grešku. Ponekad matramo da je  upravo druga ili treća strana kriva za propust.

     U takvim slučajevima je bitna iskrenost i poštenost u namjerama.

     Ukoliko ste dizajner i sami naplaćujete mušteriji dizajn i tisak, možda će biti neophodno da sami platite i tiskari ponovni tisak, samo kako bi konačna mušterija bila zadovoljna. Zato iskusni dizajneri zaračunavaju i svoju malu maržu na tisak, kako bi smanjili svoj budući eventualni trošak. 


     Greške su neizbježne. Ipak smo ljudi. Greške su rijetko bitne. Ali, bitno je ono kako ih riješavamo.


Prijevod članka sa engleskog: http://resources.printhandbook.com/pages/client-designer-printer.php 1.1.2021