3 min čitanja
02 Jan
02Jan

     U svom poslovanju i struci u kojoj radim, često mi je bilo ukazivano kako je papir i tisak, fotokopiranje i printanje štetno. Jer se sa time zagađuje i uništavaju šume. No istina je ipak malo drugačija.
Papir nije štetan proizvod! Točka....


     Papir je jedan od najrecikliranijih proizvoda u svijetu. Papir se izrađuje o drva - prirodnog i obnovljivog izvora. Mlada stabla rastu i u svom razvoju apsorbijaru CO2 iz atomsfere. Ako proizvod od drva, kroz svoj cijeli životni vijek, papir nastavlja apsorbciju ugljika.

     

     Papirnata industraij obično ima certifikate iz respektabilnih izvora koji dokazuju da je njihov proizvod potekao iz šuma kojima se gospodari na održivi način. Naj zapaženiji certifikati su FSC (Forest Stewardship Council) i PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification).

     Za više informacija možete posjetiti njihove internetske stranice: www.fsc.org i www.pefc.org .


     "Forests are rich in biodiversity and valuable for recreation, water regulation and soil protection. As well as for providing timber and other non-wood forest products, forests are important for mitigating climate change and for the renewable energy sector — over a single year, a mature tree will take up approximately 22 kg of CO2 from the atmosphere, and, in exchange, release oxygen."EEA, European Forest Ecosystems – State and Trends, 2016 


     Europska papirna industraija je vodeća u reciklaži. A očekuje se i daljnje poboljašvanje situacije sa prikupljanjem otpada i na lokalnoj razini (U što sam uvjeren, smo i svi svjedoci.), tako da takva praksa ima samo trend rasta u dobrom smijeru.

     Razina recikliranja u Europi je 72%. I sve je bliža praktičnom teoretskom plafonu od 78% (European Paper Recycling Council, Monitor Report 2018). Neki papirnati proizvodi se ne mogu reciklirati zbog toga što se čuvaju dugačak period vremena (Npr. knjige) ili je arhiviran (Poput razno-raznih zapisa); drugi su uništeni ili kontaminirani upotrebon (Razno-razni oblici higijenskog papira).

Recovery of European Print adn Paper (CEPI statistics)

     Papir se u EU reciklira, prosječno 3.5 puta godišnje. 54% papirnih vlakana evropskog papira dolazir iz reciklaže (CEPI Key Statistics, 2018). No papir se ipak, ne može reciklirati u do nedogled. Papirna vlakna postaju sve kraća i istrošena, te se više ne mogu koristiti u izradi novog papira. Ono što je važnije, proizvodnja papira se nemože bazirati samo na recikliranim vlaknima u potpunosti. Zato što se ne može sakupiti sav iskorišteni papir. Europa je i globalni izvoznik papira. Tako da se taj papir skuplja izvan Europe. Tako da se u svakom reciklažnom ciklusu papira moraju dodavati nova i sviježa vlakna iz šuma kojima se gospodari na održivi i odgovoran način.


     "While the EU is discussing how to transition to a circular economy, the paper fibre loop can serve as a model for circularity. Paper recycling is an industry ‘Made in Europe’. It prolongs value creation and creates job opportunities in Europe from a renewable, predominantly European resource, wood.
European Paper Recycling Council, 2018 "

No svakako za svaku je pohvalu odgovorno ponašanje prema upotrebi papira. Obostrano prinjanje i odvojeno odvajanje otpada smanjuju troškove i povećavaju održivost.


Činjenise održivog korištenja papira

  1.  Papir je izrađen od drveta, uistinu obnovljivog izvora
  2. Certifikati za održivo gospodarenje šumama dokazuje da drvo dolazi iz šuma kojima se kvalitetno gospodari
  3. Odgovorna proizvodnja drveta, pulpe i papira uvjetuje zdravi rast šuma
  4. Između 2005 i 2015 g. površina europskih šuma se povećala za površinu koja odgovara površini Švicarske. (FAO, 2015. Global Forest Resources Assesment 2015,  HOw are Worlds Forests Changing?)
  5. 71% drveta i 83% pulpe koji su nabavljeni u EU dolazi iz šuma pod FSC ili PFC certifikatima (Bazirano na Two Sides analysis of FSC and PEFC published data, 2017 ) 
  6. 91% proizvodnje je certificirana ili registrirana u skladu sa međunarodno priznatih ekoloških standarda ISO 14001 ili EMAS (CEPI Sustainability Report, 2018 )


     Da li onda dolazimo do činjenice da bi trebali koristiti samo reciklirani papir? To zapravo i nije istina. Zato što bez novih vlakana koji dolaze od novih stabala, ciklus proizvodnje papira se ne može održati. reciklirani papir propada nakon relativno kratke upotrebe. Papirna industrija mora imati izvor novih, sviježih vlakana iz šuma kojima se gospodari na održivi način.


     Trend rasta upotreba recikliranog papira se pomalo usporava jer dolazimo do svoje gornje teoretske granice upotrebe recikliranog papira. Neke grane papirnate industrije imaju veći udio recikliranog papira - poput novisnkog papira ili papira za ambalažu (Razian doseže čak o do 100 %). Dok papir koji se upotrebljava za grafičke svrhe ima udio od 13% recikliranih vlakana papira. No nakon što se iskoristi za svoju svrhu, takva vrsta papira imputira nova vlakna u ciklus reciklaže.


     Dakle, od nas se ne očekuje prestanak korištenja papira ili nešto slično. Naš dio se svodi na to da se uvjerimo da papir koji koristimo dolazi iz šuma kojima se gospodari na održivi način. Te da taj papir koristimo na učinkovit način (Poput obostranog printanja, a nakon korištenja, reciklirajmo ga na propisani način.).Članak je prijevod članaka sa engleskog jezika sa sljedećih linkova
https://www.twosides.info/sustainable-products/
https://www.twosides.info/recycled-products/
https://www.twosides.info/virgin-fibre/

Tekst je preveden 30. prosinca 2020 g.